Degerlerimiz

Esnetilemez ve taviz veremeyeceğimiz değerlerimiz arasında;
• Çevreye ve insana saygılı olmak
• İstanbul’a yaşanabilir, kaliteli ve duyarlılığı olan bir eser kazandırmak
• Adaletli olmak
• Dürüstlüğü her adımda ilke edinmek
• Üretken, hizmet ve insan odaklı
• Detaycı
• Takım ruhuna sahip olmak