Degerlerimiz

Esnetilemez ve taviz veremeyeceğimiz değerlerimiz arasında;

• Çevreye ve insana saygılı olmak

• İstanbul’a yaşanabilir, kaliteli ve duyarlılığı olan bir eser kazandırmak

• Adaletli olmak

• Dürüstlüğü her adımda ilke edinmek

• Üretken, hizmet ve insan odaklı

• Detaycı

• Takım ruhuna sahip olmak